Programkereső

Szubsztancia

Ingyenes
Szécsi Katalin Zs. festő- és Szarka Tamás keramikusművész közös kiállítása. Látogatható november 2-ig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig a Pelikán Galériában.

A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek Társasága tisztelettel meghívja önt, barátait és családját Szécsi Katalin Zs. festő- és Szarka Tamás keramikusművész Szubsztancia című kiállítására a Pelikán Galériába (Székesfehérvár, Kossuth L. u. 15.).

Megnyitja Pataki Gábor művészettörténész, 2018. szeptember 28-án, pénteken 18 órakor.

A megnyitó után 18.30-tól az opolei Camerton férfikórus énekel (karnagy: Maria Przebindowska).

A tárlat megtekinthető november 2-ig. Nyitva keddtől péntekig 10-től 18 óráig. A belépés díjtalan.

 

Szubsztancia

„Mi is a képek szubsztanciája? A szelíd forma, a kettősség a derűs felszín s a mélyebb tartalom között. A kitalált képi fantáziavilág valóságból épülő torzó, vagy teljesség. Történetek a folytonos kapcsolatteremtésről – megfeszítve lenni minden és semmi között. Filozofikus érzelmi tájképeket, titkokkal teli történéseket látunk. A titok a kozmosz fekete örvénye, ahol a dolgok végtelenné válnak, s kötődéseink végleg szertefoszlanak.” – Szécsi Katalin Zs., 2018

 

Szécsi Katalin Zs. (Budapest) http://szecsikatalinzs.com/

Már hatévesen is festőművész akartam lenni, bár nem tudtam róla semmit. A lenolaj szaga viszont úgy hatott rám, mintha csöppnyi életem része volna. Hosszú kitérők után zeneiskola majd szakközépiskola után, megkezdtem felsőfokú tanulmányaimat a Szegedi Tanárképző Főiskolán. A Képzőművészeti Főiskolán/Egyetemen a nyolcvanas években diplomáztam festőszakon, mint tanár és mint művész. Mestereim, Klimó Károly és Gerzson Pál voltak. Szakmai tapasztalataimat elsősorban a XX. századi mesterek életútjának és műveinek tanulmányozásával gyarapítottam, többek között Max Ernst, Kandinszkij, Odilon Redon, – a klasszikus nagymesterek közül Goya és Giotto művészete gondolkodtatott el. Minden alkotó más aspektusból hatott rám, és persze a többi nagy alkotó akit képtelenség volna felsorolni. Az elmúlt tíz év időszakát reprezentáló képanyagból válogattam a jelenlegi tárlathoz. Többször újítottam meg festői formanyelvem az évtizedek folyamán. A bennünk lévő végtelen felfedezése motivál, a vertikális gondolkodás és létérzés. A műveim aktualitásának állandósága a lételméleti témákkal és gondolatokkal való foglalkozás. Az emberi alaphelyzetek törékeny voltának kifejezése. A poétikus hangnem a mondanivaló sűrítését engedi. Tizennégy éve vagyok utazó-művésztanára a városnak. Örömmel töltenek el azok a dolgok, amit egymásnak adhatunk a mindennapokban a fiatalokkal. Ez is alkotás, itt közösen tehetjük…

Szarka Tamás (Sárosd, 1956) keramikusművész
Középiskolás koromban találkoztam a művészettel s az agyaggal. A nyolcvanas évek elején már biztosan tudtam, hogy ez meghatározza életem, és létrehoztam első műhelyem. Mivel fazekas inasnak már túl öregnek tartott a szakma, magamat képeztem sikerek és kudarcok szigorú rendjében. A kecskeméti kerámia stúdióban töltött, komoly szakmai fejlődést jelentő évek után, 32 évesen kezdtem tanulmányaimat az Iparművészeti Főiskolán. 1996-ban, mesterdiplomámban szokatlan anyagtársításokat mutattam be, kiváló értékeléssel. Szeretettel emlékezem életemet formáló mestereimre: Birkás István festőművészre, E. Tóth Ila szobrászművészre, Probsztner János keramikusművészre, Schrammel Imre keramikusművészre, Csekovszky Árpád keramikusművészre, Nagy Márta keramikusművészre.
A mostani kiállításon teljesen új munkákkal jelentkezem, melyekben ezt a formátlan sarat, szubjektív nézőpontból fémes formákba építem. Részben megjelenítik a gőzgépek formai megoldásait, (gyermekkorom élményeit) s remélem általuk felismerhető az emberi kapcsolatokra, mindenkori társadalmi mozgásokra való utalás. A „fémes megmunkálás” remek technikai, formai lehetőségeket kínál, karakteres felületekkel párosítva.
Életem fontos része a 1993-óta tartó művésztanári munka és találkozás a fehérvári és környékbeli fiatalokkal a Tópartiban.

Esemény weboldala

Facebook oldal

Székesfehérvár.hu cikk

Képek és videók

Térkép

Cím: Székesfehérvár, Kossuth L. u. 15.