Programkereső

Történelem dalban elbeszélve – 4. rész

Ingyenes
Október 19. (szerda) 17 óra Történelem dalban elbeszélve – 4. rész Katonadalok Dr. Gelencsér József néprajzkutató előadása Közreműködik: a Tilinkó együttes Támogatók: Csoóri Sándor Alap Emberi Erőforrások Minisztériuma

Október 19. (szerda) 17 óra
Történelem dalban elbeszélve – 4. rész
Katona dalok
Dr. Gelencsér József

néprajzkutató

előadása

 

Közreműködik:

a Tilinkó együttes

 

Pályázati azonosító:
CSSZENEOKTAT-2021-0167

Támogatók:
Csoóri Sándor Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma

A magyar történelem dalban elbeszélve” CD-ről:

Arany János 1860-ban, a naív eposzunk kapcsán a következőket vetette papírra: „Valahányszor idegen népköltészet egy-egy régi maradványa kerül a kezembe, mindig elborultan kérdem magamtól: volt-e nekünk valaha őseredeti eposzunk? Vajon a nép, mely daltermő képességét mostanáig megtartotta, sőt egypár becses románcot is mutathat fel …, mindig olyan kevés hajlamot érzett-e a mondai s történeti költemény iránt, mint napjainkban: Mátyás előtti királyait, vezéreit elfeledte a magyar; s ami keveset az »Isten ostoráról« tud, nagy részben, s talán egészben Losonczi István népszerű könyvének köszöni. De amit tud, az is inkább adomaszerű, mint költői vonásokkal bir. Járd be a hazát, keresd föl a népet …, fogsz hallani népdalt, édes-bájos dalt, szomorút, vígat, kedélyest, szesszenőt; fogsz hallani gyöngyös-aranyos tündérregét; de oly éneket, mely a nemzet múltjára vonatkoznék, alig. Priscustól Galeottoig, Etelétől Mátyásig hány krónikás emlegeti az énekmondókat, kik az ősök, a hősök tetteit élő dalba örökítették. (…) Hol vannak e dalok, hol a dalszerzők?”

Természetesen jó volna azt mondani, hogy az eltűnt dalokat és a szerzőket is megtaláltuk. Ez így nem igaz, de abban a daloskertben, amelybe — hála gyűjtőinknek, kutatóinknak — könnyűszerrel bárki bejuthat, múltunkról és híres történelmi személyiségekről (szentekről, királyokról, fejedelmekről, hadvezérekről) szóló több tucat énekre akadunk. Nem ezer éves énekek ezek, de az ezer év történelméről szóló régi és új dalok. Az itt megszólaló dalok kisebbik részét őrzik a krónikások és kottás füzetek, a nagyobbik részét a népi emlékezetben máig fennmaradt gyermekjátékdalok, népdalok, keservesek és balladák alkotják. több olyan ének felvétele is megtalálható lemezünkön, amely eddig soha, sehol nem volt hallható. A dalokat — az adatközlők mellett — olyan ismert és neves énekesek és együttesek adják elő, mint Kobzos Kiss Tamás, Szvorák Katalin, Egyszólam együttes, Kalamajka együttes, Marosi Julianna.

A CD-ROM a Magyar Rádióban 2001—2004 között elhangzott sorozat felvételei alapján készült. A sorozatszerkesztő Dévai János volt.

Esemény weboldala

Facebook oldal

Térkép

Cím: Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1