Programkereső

Rómaiak Székelyföldön

Ingyenes
Április 16-án, kedden 17 órakor Pánczél Szilamér, a marosvásárhelyi Maros Megyei Múzeum régészének előadása a SZIKM Városi Képtár – Deák Gyűjteményének Freskós termében. A belépés díjtalan!

A Szent István Király Múzeum tisztelettel meghívja önt, családját és barátait
2019. április 16-án, kedden 17 órára Pánczél Szilamér, a marosvásárhelyi Maros Megyei Múzeum régészének Rómaiak Székelyföldön című előadására
a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Freskós termébe (Székesfehérvár, Oskola u. 10.).

A belépés díjtalan!

Minden ily maradvány, minden ily rom egy kőbetű, mely elvitázhatatlanúl, eltörölhetlenül adatokat szolgáltat e történelem kiegészítésére és támogatására. Minden ilyen rom, minden ilyen út megtestesült történelmi igazságot ír körül; minden ilyen porladozó castrum ezen nemzethatalom kőepopaeájaként áll ott; beszélve Róma egykori nagyságáról, győzhetetlen legóinak nagyszerű hóditmányairól.” – Orbán Balázs: A Székelyföld leírása.

A Keleti-Kárpátok előterében húzódó római határvédelmi rendszer átfogó kutatása közel egy évtizede folyik a Maros Megyei Múzeum által irányított projektek keretében és a roncsolásmentes lelőhely felderítésen túl több ponton sikerült már ásatásokkal is hitelesíteni megfigyeléseinket. Kutatásunk a Dacia keleti határára, annak is elsősorban a székelyföldi területére eső részére fókuszált. A segédcsapattáborok mellett, jelentős szerepet kapott a táborok előterében húzódó védvonal elemeinek az azonosítása is. Habár több őrtorony helyét sikerült már meghatározni, a római határról alkotott képünk mégis hiányos, mint amilyen az ide érkező római hadmérnökök szeme elé táruló táj védelme lehetett.

Esemény weboldala

Facebook oldal

Térkép

Cím: Székesfehérvár, Oskola u. 10.