Programkereső

Székesfehérvári barokk templomok üzenete

Ingyenes
Fekete Sas Akadémia. Smohay András művészettörténész előadása a Fekete Sas Társaság szervezésében

Fekete Sas Akadémia

Smohay András művészettörténész előadása

Székesfehérvárott a középkorban több mint 30 templom és kápolna állt, ezek közül ma már csak a gótikus stílusú Szent Anna kápolna található épségben. Magyarország történetének legnagyszerűbb építészeti alkotásából az egykori királyi bazilikából mára csak romok maradtak. A török hódoltság után újjáépülő Székesfehérváron három szerzetesrend – a jezsuiták, a ferencesek és a karmeliták – négy templomot építettek, illetve újítottak meg. Ezek magas művészi színvonaluk okán városunk büszkeségei. Mindegyik templom külső-belső díszítésében számtalan utalást találunk Székesfehérvár dicsőséges múltjára, s különösen annak jelentős szakrális alapjaira.
Előadásomban egyrészt Székesfehérvár régmúltjának és az erre szüntelenül reflektáló közelmúltjának kapcsolatát igyekszem bemutatni, másrészt a barokk kori templomok izgalmas ikonográfiai programjának elemzésével azok lelki, teológiai üzenetének megfejtésére teszek kísérletet. Szent István városában minden barokk templomban kiemelt helyen található a szent király és fia, Szent Imre tiszteletének emléke, mely figyelmezteti az utókort Székesfehérvár történelmi feladatára és az ezzel járó felelősségre; dicső múltunk örökségének megőrzésére, ápolására és hiánytalan tovább örökítésére.

Szervező: Fekete Sas Társaság

Esemény weboldala

Facebook oldal

Képek és videók

Térkép

Cím: Székesfehérvár, Oskola u. 10.